top of page

Ղազարե Գագիկ

Ծնվել է 1973 թվականին։

199 թվականին ավարտել է Խ.Աբովյանի անվան պետ. Մանկավարժական ինստիտուտը։

1993 – 2000 թվականներին աշխատել է որպես ռեժիսոր տարբեր ստուդիաներում։

2001 – հիմնադրել է ՆՓԱԿԻՆՈ անկախ կինոյի աջակցման ստուդիա

2003 – հիմնադրել է ՄԵԿ ԿԱԴՐ կարճ ֆիլմերի միջազգային փառատոն

2009 – 2019 – նորարար Փորձառական Արվեստի Կենտրո

2019 – Արվեստի Բաց ՀաՐԹԱԿ ՀԿՙ համահիմնադիր

2021 – docuԹԱՏՐՈՆ վավերական ներկայացումների հարթակի հիմնադիր

                                                 

Ֆիլմացանկ

1995 – Մահվան հույսեր

1998 – Այ,քեզ հիմար բան N1

2001 – Մինաս Ավետիսյան

2002 – Մայր հայրենիք, Սենյակում

2003 – Ժիրայր Ավետիսյան

2004 – Այ,քեզ հիմար բան N2. Խաղ

2005 – Պատը

2010 – Տրամադրություն, Երկխոսություններ

2016 – Լսիր ինձ, Չպատմված պատմություններ ատելությունից անդին

2021 – Պաշտպանիր պաշտպանիդ

2024 – Հեվք վավ.

This is your About Page. It's a great opportunity to give a full background on who you are, what you do, and what your website has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share with site visitors.

bottom of page