top of page

Մալյան Նարինե

Ծնվել է 1960 թվականին։

1981 թվականին ավարտել է Երևանի Խ.Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտը:

2002 թվականին Գ. Մալյանի թատրոնի գեղ. ղեկավար:

Ֆիլմացանկ

 

1981 - Առանց խոսքի

2001 - Վերջապես գալիս եմ

bottom of page