top of page

Հակոբյան Վահագն

Ծնվել է1958 թվականին։

1988 թվականին ավարտել է ՎԳԻԿ –ը:

1988-2006թթ. աշխատել է «Հայֆիլմ» կինոստուդիայում: 

2003 թվականին – Պետական մրցանակի դափնեկիր

2008 թվականին – Մշակույթի նախ. «Ոսկե մեդալ»

2013 թվականին --- «Մովսես Խորենացի» մեդալ

Ֆիլմացանկ

1988 - Վերակառուցում

1989 - Մեղադրանք 122 հոդվածով

1990 - Ակումբ

1990 - Կռվարարները

1991 - Պահապան հրեշտակ

1993 - Վերջ, Կյանք

1993 - Հին ջրաղացի բարի ոգիները

1993 - Նոյ

1994 - Լաբիրինտոս

1995 - Կրկնակի արգելք

1996 - Սև և սպիտակ

1998 - Հին հռոմեական ճանապարհի վրա

1999 - Գնա խաղաղությամբ

2000 - Օդից թեթև

2001 - Սուրբ ծեսերի երկիր

2002 - Վավերագրողը

2001 - Պանդոկ - 4 ֆիլմ

2001 - Նոր Ռուսաստանի հեքիաթները - 5 ֆիլմ

2003 - Վավերագրողը

2004 - Մարիամ

2006 - Քրմուհի

2008 - Պլատոն

2008 - Իվան Ահեղ 16 սերիա (նկարել եմ 7-րդ սերիան)

2010 - Համբույր պատի միջով

2010 - Donkeymentary 

2011 - Համբույր պատի միջով

2012 - Դանիել

2012 - Երկխոսություններ

2012 - Գյուղական հովվերգություն

2012 - Որդու ծննդյանը սպասող հյուսնը 

2012 - Ինչով կարող է հպարտանալ Ռուսաստանը

2013 - Դիալոգներ

2013 - Սպիտակ գառան երազը

2014 - Անիրական սեր

2016 - Կյանք ու կռիվ
2017 - Կյանք ու կռիվ - 2
2018 - Լօրիկ
2018 - Լյուդվիգ անունով ոզնին

2019 - Վախենալու ոչինչ չկա

2020 - Մաքրելով Երևանը 

2020 - Բացակա պատկեր 

2020 - Բարի գալուստ հավերժություն

2020 - Նրանց անունն է տևացող սահմաններ 

2020 - Մունք

2020 - Ընտանեկան աքաունտ

2021 - 3 օր  

My Story

This is your About page. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what you do and what your site has to offer. Your users are genuinely interested in learning more about you, so don’t be afraid to share personal anecdotes to create a more friendly quality. Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to provide any personal details you want to share with your followers. Include interesting anecdotes and facts to keep readers engaged. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know. If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery or video for even more engagement.

Contact

I'm always looking for new and exciting opportunities. Let's connect.

123-456-7890 

bottom of page